אבחון לנקלטים חדשים ובני משק לקיבוץ

ישובים קהילתיים הקולטים מועמדים חדשים מבקשים לשמור על ציביון היישוב ועל המרקם החברתי.

קליטת דיירים

בקהילות

Untitled_Artwork%2014_edited.png

כאן אני נכנסת לתמונה, כאשר אני נותנת חוות דעת מקיפה באבחון ומיון דיירים חדשים לחיי קהילה על פי סוגי היישובים השונים.
 
הליך האבחון מותאם להליך הקליטה ולאופי היישוב המזמין ונגזר מהצרכים אשר יוגדרו על ידי המערכת. האבחון ייעשה לאחר היכרות עם רוח ומדיניות המערכת והבנת צרכיה.

הליך האבחון כולל מסמך איבחון המועמדים ופרופיל תכונות. כאשר נדרש, אני משתתפת בוועדות הקליטה ונותנת הבהרות נוספות על המועמדים.